MENU...
Facebook

Regulamin

Użytkownicy korzystający i przebywający na terenie wrotkarni Roller & Dance są zobowiązani do zapoznania i przestrzegania jej regulaminu, na co wyrażają zgodę wchodząc na teren obiektu.

Regulamin:
 1. Przebywanie na terenie wrotkarni jest możliwe w dwóch wariantach:
  1. wariant płatny- posiadanie ważnego biletu wstępu lub zakupionego wcześniej karnetu upoważnia do korzystania z tafli przeznaczonej do jazdy, części restauracyjno-wypoczynkowej i pozostałych atrakcji;
  2. wariant bezpłatny- upoważnia do przebywania na terenie obiektu i korzystania z części restauracyjno-wypoczynkowej z wyłączeniem tafli do jazdy.

 2. Osoba przebywająca na terenie wrotkarni ma obowiązek zachowywania się w sposób, jaki nie będzie stwarzać zagrożenia dla nich samych oraz innych użytkowników podczas korzystania z obiektu.
 3. Kierunek jazdy jest ustalany dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek dostosowania się do kierunku jazdy.
 4. Na terenie obiektu można za opłatą wypożyczyć sprzęt wrotkarski, kaski oraz ochraniacze. Użytkownik wypożyczający sprzęt w Roller & Dance ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia. Sprzęt należy oddać w stanie niepogorszonym.
 5. Każdy użytkownik wrotowiska ma obowiązek jazdy w kasku i ochraniaczach. Niestosowanie się do tej zasady jest związane z podejmowaniem ryzyka i pełną odpowiedzialnością leżącą wyłącznie po stronie użytkownika.
 6. Zabrania się wejścia na taflę do jazdy osobom niekorzystającym ze sprzętu rolkarskiego/wrotkarskiego.
 7. Dzieci i młodzież do 12 roku życia może korzystać z wrotkarni jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie.
 9. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. Wrotkarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na użytkowniku oraz jego mieniu.
 10. W wypadku doznania urazu lub kontuzji przez osobę korzystającą z wrotkarni, uprasza się o zgłaszanie tego faktu obsłudze w celu udzielenia pierwszej pomocy.
 11. Uprasza się o pozostawianie okrycia wierzchniego oraz obuwia w szafkach zamykanych na kluczyk. Wrotkarnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką, za zniszczenia lub uszkodzenia ani zgubienie przedmiotów należących do użytkowników.
 12. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki, użytkownik zostaje obciążony karą w wysokości 50zł.
 13. Na terenie wrotowiska zabrania się:
  • spożywania alkoholu i środków odurzających;
   • palenia wyrobów tytoniowych;
  • jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
   • używania otwartego ognia;
  • wnoszenia napojów i jedzenia na taflę do jazdy;
   • wnoszenia własnych napoi i przekąsek;
   • wnoszenia alkoholu, środków odurzających, broni i przedmiotów, które mogłyby spowodować zagrożenie dla użytkowników obiektu.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mienia wrotkarni, osoba odpowiedzialna za dokonanie szkody zostanie obciążona materialnie.
 15. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku we wrotkarni oraz nieprzestrzegające regulaminu będą wyproszone z obiektu i pociągnięte do odpowiedzialności.
 16. Właściciel zastrzega sobie prawo fotografowania oraz nagrywania i późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz na Facebook'u wykonywanych podczas funkcjonowania obiektu materiałów, które mogą zawierać wizerunek osób korzystających z wrotkarni.
W skład wyposażenia wrotkarni Roller & Dance wchodzą dmuchane zjeżdżalnie. Przed korzystaniem z tzw. dmuchawców należy zapoznać się z regulaminem. Korzystanie z dmuchanych zjeżdżalni oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Regulamin korzystania z dmuchanych zjeżdżalni:
 1. Każdy uczestnik powinien cechować się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych.
 2. Korzystający z dmuchanych zjeżdżalni mają obowiązek podporządkowania się pracownikom obsługi urządzeń.
 3. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat, o wzroście maksymalnym 150 cm chyba, że pracownik obsługi zadecyduje inaczej.
 4. Osoby małoletnie mogą korzystać z zabawek dmuchanych tylko za zgodą i w obecności rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 5. Zabrania się:
  • wchodzenia na dmuchane zjeżdżalnie w ubraniach zawierające ostre elementy (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.);
  • wchodzenia na dmuchane zjeżdżalnie w okularach, biżuterii i twardych opaskach;
  • wnoszenia zegarków, telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych cennych lub ostrych przedmiotów- prosimy o pozostawienie ich u rodziców lub opiekunów;
  • korzystania z dmuchanych zjeżdżalni w obuwiu, należy mieć zdjęte obuwie i założone skarpety.

 6. Na teren dmuchańca wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 7. Na dmuchańcu zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 8. Maksymalna liczba przebywających osób na dmuchańcu to 10 dzieci.
 9. W przypadku dużego zagęszczenia dzieci, pracownik obsługi może dzielić dzieci na grupy i wpuszczać na zjeżdżalnie na określony czas.
 10. Zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń napędzających dmuchańce ? może to grozić porażeniem elektrycznym.
 11. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lub ? w przypadku niepełnoletnich ? ich opiekunowie.
 12. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu i urazy fizyczne wyrządzone na dmuchawcu lub w jego obszarze.

dzisiaj

Brak wydarzeń dzisiaj...
styczeń 2020
  P W Śr C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

KONTAKT...

Roller & Dance
ul. Konstytucji 3 Maja 12A
34-100 Wadowice
tel: 664 455 391

mail: biuro@rolleranddance.pl

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do czwartku od 1100 do 2100
Piątek od 1100 do 2300
Sobota 900 do 2300
Niedziela 900 do 2200

NAPISZ DO NAS...